MENU

   Swoją przygodę z łyżwiarstwem figurowym rozpoczęła w wieku

lat 6. Po roku nauki jazdy na łyżwach rozpoczęła treningi w konkurencji par tanecznych. Wraz z partnerem reprezentowałam barwy klubu na zawodach krajowych, a później, z sukcesami barwy kraju na zawodach międzynarodowych. W latach 80-tych występowała w Dziecięcej Rewii na Lodzie. Po skończonej karierze sportowej, podjęła pracę jako trener par tanecznych w GKS Stoczniowiec i nauczyciel w SSP nr 35.

  Wielu łyżwiarzy, późniejszych reprezentantów Polski, a także aktualnych trenerów łyżwiarstwa figurowego, swoje pierwsze kroki na lodzie stawiało w grupach prowadzonych przez panią Anię.

Anna Kowalczyk ukończyła Studium Nauczycielskie oraz Kurs instruktorski i trenerski na AWFiS w Gdańsku, a także kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Ukończyłam studia magisterskie w specjalizacji - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Obecnie zaraża pasją do łyżwiarstwa kolejne pokolenia łyżwiarzy w klubie "Iceskater".

ANNA KOWALCZYK

Strona zaprojektowana przez:

PARTNERZY:

PATRONEM SKF ICESKATER JEST: